Ergolab detalj av logo
Ergolab Focuses on Usability

Ergolabs tjänster

Utveckling av kontor och lokaler

Vi har genom egen tillämpad forskning utvecklat ett arbetssätt för att skapa verksamhetsanpassade kontor och lokaler. Den bygger på vår generella verksamhets – användarcentrerade utvecklingsprocess, men har ”skräddarsytts” tillsammans med vårt nätverk. Detta för att stödja skapandet av arbetslokaler och arbetsplatser som förmedlar alla de värden som företagen kommunicerar.

Processen inkluderar

Arbetssättet innehåller olika ”verktyg” med ändamålet att stödja processen genom att ta fram och på ett konkret sätt redovisa svar på olika frågeställningar.


sida för utskrift

 

 

 

 

Ergolab erbjuder rådgivning och tjänster inom följande områden:

Förstudier och utveckling
Utvärdering och granskning
Utveckling av kontor och lokaler
Utbildning


För ytterligare information, kontakta Tomas Berns
0707-500 190
tomas.berns@ergolab.se