Ergolab detalj av logo
Ergolab Focuses on Usability

Om Ergolab

Ergolab erbjuder rådgivning kring användbarhet, användarcentrering, ergonomi och arbetsmiljö.

Ergolab är ett kompetensföretag som hjälper sina kunder med att skapa produkter och tjänster med hög användbarhet, för såväl arbets- som vardagslivet.
Vi är ett nätverksföretag som arbetar såväl nationellt som internationellt via våra nätverk. Nätverken består av fristående personer och mindre företag med spetskompetens inom området.

Vi fokuserar på användbarhet. Med vårt strukturerade arbetssätt hjälper vi till med att skapa produkter och tjänster som ger en större verksamhetsnytta och en högre användbarhet.

Vi arbetar för att användbarhet skall ses som strategi- och kvalitetsfrågor för företag och organisationer.

Vi har ett långt engagemang och deltar som svensk expert på den globala/europeiska och nationella standardiseringen inom användbarhets-, användarcentrerings-, ergonomi- och arbetsmiljöområdet.

 

sida för utskrift

 

 

 

Kunder

Vi har lång erfarenhet inom området och har på senare tid bland annat arbetat med:

 • AD Analys & Design AB
 • Arbetslivsinstitutet
 • Ericsson
 • Handisam
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Konsumentverket
 • LO
 • Nätuniversitet
 • Skolverket
 • SOS-Alarm Sverige AB
 • Sony-Ericsson
 • STFI-Packforsk
 • Swedepower AB
 • TCO-Development AB