Ergolab detalj av logo
Ergolab Focuses on Usability

Ergolabs tjänster

Utvärdering och granskning

Expertgranskning
Granskning av produkter / system mot användbarhets / ergonomiska /human factors riktlinjer och standarder.

Genomförs av en eller flera personer erfarna inom användbarhets- och human factors området.

Vi identifierar användbarhetsproblem och lämnar förslag på åtgärder.

Test och utvärdering
Test och utvärdering är en viktig del i användbarhetsarbetet. Utvärdering skall ske löpande under hela projektet.

Test/utvärdering kan ske på en existerande produkt eller en prototyp.

sida för utskrift

 

 

 

Ergolab erbjuder rådgivning och tjänster inom följande områden:

Förstudier och utveckling
Utvärdering och granskning
Utveckling av kontor och lokaler
Utbildning


För ytterligare information, kontakta Tomas Berns
0707-500 190
tomas.berns@ergolab.se