Ergolab Focuses on Usability

Välkommen till Ergolab AB

Förändringar i samhället ställer nya krav på att utveckla, utforma och införskaffa produkter och tjänster.

Detta för att kvalitetssäkra verksamhetsnyttan, användbarheten och för att få produkter och arbetsförhållanden som är säkra och effektiva.

Med vårt strukturerade arbetssätt, vårt nätverk och våra kontakter inom den globala och europiska standardiseringen optimerar vi produktivitet, användbarhet och säkerheten i din affärsverksamhet.

”Jag anser att det är hög tid för oss som är verksamma inom användbarhetsområdet att skapa ett utökat samarbete med de som arbetar med affärs- och verksamhetsstrategier och visa på hur våra kunskaper och metoder kan bidra till att skapa bättre verksamheter, högre produktivitet och ökad försäljning”. Tomas Berns

sida för utskrift

Ergolab detalj av logo