Verksamhets- och användarcentrerad utveckling

Verksamhets- och användarcentrerad utveckling är ett strukturerat arbetssätt för att skapa system, produkter och tjänster som är säkra, effektiva och upplevs som användbara av användarna

Vårt arbetssätt är baserat på den internationella standarden SS-EN ISO 13407 Användarcentrerade utvecklingsprocesser för interaktiva system- (en standard som vi varit med om att utveckla och skriva).

Användarcentrerad utvecklingsprocess enligt SS-EN ISO 13 407 innehåller följande huvudfaser: