Användbarhet är nyckeln till framgång!

Otillräcklig hänsyn till användbarhet ger produkter, tjänster och system som är ineffektiva, irriterande att använda, besvärliga arbetsförhållanden och kostar därmed onödiga pengar och resurser.

Ergolab stödjer arbete med att ta fram produkter, tjänster och arbetsmiljöer som har en högre användbarhet och ger därmed bättre effektivitet och arbetsförhållanden och mer tillfredsställda användare.

Vi arbetar med såväl hård- och mjukvara, konsumentprodukter, arbetsplatser och hela arbetsmiljöer.

Vårt verksamhets- och användarcentrerade arbetssätt ger värdefulla ingångsvärden avseende användbarhet i hela processen från förstudie och kravställande till design, utvärdering och idrifttagande. Vi eftersträvar ett livscykelperspektiv på verksamhetsnyttan och användbarhet.